<-- home

Intellij IDEA "Mac OS X" Keymap Kısayolları

Listelenen kısayollar Intellij IDEA’nın “Mac OS X” dizilimi (default aktif olan) için verilmiştir, “Mac OS X 10.5+” dizilimi aşağıdaki listeden farklıdır. IDEALinux, Windows kullanıcıları Option yazan yerlerde Alt’ı, Command yazan yerlerde de Windows tuşunu kullanırlarsa kısayollar çalışır.

Şu üçü her an elimizin altında olmalı:

 • İki kere Shift Her yerde arama. Kod, ayarlar ve daha bir sürü şey.

 • Command + Shift + A Intellij IDEA’nın Alfred’i.

 • Option + Enter It needs no explanation. It stands for itself.

Diğerleri de şu şekilde:

Kod Düzenleme

 • Control + Space Kodu tamamla.

 • Command + / İmlecin üstünde olduğu ya da seçili kod bloğunu yorum satırı yap (Comment line).

 • Command + Shift + / İmlecin üstünde olduğu ya da seçili yorum satırını koda geri çevir (Uncomment line).

 • Command + W Mevcut seçimi genişlet. Örneğin imleç metodun üstündeyken ilk Command + W metod adını seçer, ikinci Command + W nokta işaretinden sonraki metod çağrısını seçer, üçüncü Command + W nesne referansını da dahil eder.

 • Command + Shift + W Mevcut seçimi daralt (üsttekinin tersi).

 • Command + Option + L Kodu formatla.

 • Command + Option + O Import’ları düzenle.

 • Shift + Enter Yeni satıra geç.

 • Command + Shift + Enter İfadeyi tamamla (complete statement).

 • Command + P Method parametreleri görüntüle. Imleç metod çagrısının üstündeyken Command + P yaparsanız metod parametrelerini görürsünüz.

 • Command + Option + T İmlecin üstünde olduğu ya da seçili kod bloğunu if / else, for, while, try - catch gibi bloklarla çevrele.

 • Control + J Dokümantasyonu görüntüle. İmleç metod çağrısının / sınıf adının üstündeyken Control + J yaparsanız JAVADOC veya ilgili dokümantasyonu görürsünüz.

 • Control + N Kod üret. Getter / Setter, Constructor, hashCode / equals gibi metodları hızlıca üretmek için.

 • Command + O Metod override et.

 • Command + I Metod implement et.

 • Command + Shift + [ Mevcut kod bloğunun başlangıcına kadar seç.

 • Command + Shift + ] Mevcut kod bloğunun bitimine kadar seç.

 • Command + Option + I İmlecin üstünde olduğu ya da seçili kod bloğunun indentation’ını düzelt.

 • Command + D İmlecin üstünde olduğu ya da seçili kod bloğunu duplicate et. İmleç bir satırdayken Command + D yaparsanız o satırı bir alt satırda tekrarlar.

 • Command + Y İmlecin üstünde olduğu ya da seçili kod bloğunu sil.

 • Control + Shift + J Satırları birleştir.

 • Command + Enter Satırları ayır.

 • Command + Shift + U İmlecin üstünde olduğu kelimeyi ya da seçili kod bloğunu küçük harflere, camel case’e, büyük harflere çevir. shutDown -> SHUTDOWN -> shutdown

Arama

 • Command + F Bul.

 • F3 Sonrakini bul.

 • Shift + F3 Öncekini bul.

 • Command + R Değiştir.

 • Option + F7 İmlecin üstünde olduğu öğenin (sınıf, metod vb.) kullanıldığı yerleri bul.

 • Command + F7 İmlecin üstünde olduğu öğenin açık olan dosyada kullanıldığı yerleri bul.

 • Option + Shift + F7 İmlecin üstünde olduğu öğenin kullanıldığı yerleri işaretle.

 • Command + Shift + F7 İmlecin üstünde olduğu öğenin açık olan dosyada kullanıldığı yerleri işaretle.

Derleme ve Çalıştırma

 • Command + F9 Projeyi derle.

 • Command + Shift + F9 Seçili öğeyi derle (sınıf, paket vb).

 • Shift + F9 Debug’ı başlat.

 • Option + Shift + F9 Konfigürasyon seçip debug’ı başlat.

 • Shift + F10 Kodu çalıştır.

 • Option + Shift + F10 Konfigürasyon seçip kodu çalıştır.

Debug

 • F8 Sonraki adıma atla.

 • F7 Şimdiki adımda içeri gir (metod çağrısı vb).

 • Shift + F8 Şimdiki adımdan çık (metod çağrısıni bitirme vb).

 • Option + F9 İmlece kadar çalıştır.

 • Option + F8 İfadeyi evaluate et.

 • F9 Devam et.

 • Command + F8 Breakpoint koy / sil.

 • Command + Shift + F8 Breakpoint’leri listele.

Gezinme / Navigasyon

 • F2 / Shift + F2 Sonraki / önceki hataya git.

 • Command + B Tanıma git.

 • Command + F12 Açık olan dosyanın yapısını görüntüle. Örneğin bir sınıf açıkken Command + F12 yaparsanız tanımlı sınıf değişkenlerini ve metodlari görürsünüz.

 • Command + N Sınıfa git.

 • Command + Shift + N Dosyaya git.

 • Command + Option + Shift + N Sembole git.

 • Command + G Satıra git.

 • Command + E Son gezilen editör sekmelerini gör.

 • Command + Option + → / ← Gezinme geçmişine göre geri gel / ileri git.

 • Command + Shift + Backspace En son düzenleme yapılan yere dön.

 • Command + Option + B Implementation’lara git.

 • Command + Shift + I Tanıma hızlıca göz at. Metodun veya sınıf adının üstündeyken kodunu gösterir.

 • Control + Shift + B Type Decleration’a git. Örneğin değişkenin üstündeyken Control + Shift + B yaparsanız sizi o değişkenin sınıf tanımına götürür.

 • Control + U Üst sınıfa git (super method, super class).

 • Control + H Type hiyerarşisini gör.

 • Command + Shift + H Metod hiyerarşinini gör.

 • Control + Option + H Metod çağrı zincirini gor. İmleç bir metodun üstündeyken o metoda kodun nerelerden geldigini stacktrace gibi görürsünüz.

Refactoring

 • F5 Kopyala.

 • F6 Taşı. Sınıfı başka bir pakete, metodu başka bir sınıfa taşır.

 • Command + Delete Güvenli bir şekilde sil. Silmeye çalıştığız öğe başka yerlerde kullanılıyorsa size kullanıldığı yerleri gösterir.

 • Shift + f6 İsmini değiştir.

 • Command + F6 İmzasını değiştir. Örneğin imleç metodun üstündeyken yaparsanız metod parametrelerinin sırasını değiştirebilirsiniz.

 • Command + Option + V (Variable) Değişkene dönüştür.

 • Command + Option + F (Field) Sınıf değişkenine dönüştür.

 • Command + Option + M (Method) Metoda taşı.

 • Command + Option + C (Constant) Constant’a dönüştür.

 • Command + Option + P (Parameter) Parametreye dönüştür.

 • Command + Option + N Inline et. Örneğin imleç metodun üstündeyken yaparsanız metodun içindeki kodu imlecin olduğu yere taşıyarak metod çağrısını siler.

Version Control

 • Command + K Commit. Options’tan Command + Shift + K’yı push olarak ayarlamak da pratiklik sağliyor.

 • Commant + T Pull (update).

 • Option + Shift + C Son değişiklikleri göster.

 • Control + V VCS aksiyonlarını göster.

Intellij’in kısayolları listeleyen kendi dökümanını bu linkten indirebilirsiniz.